Privacybeleid

Wij nemen jouw privacy zeer serieus en hechten grote waarde aan jouw persoonlijke informatie. Memblr is een online dienst die je de mogelijkheid geeft om een account aan te maken waarmee je toegang krijgt tot het Memblr platform. Via ons platform is het mogelijk om de lidmaatschap van diverse aangesloten bedrijven bij te houden. Daarbij krijg je toegang tot directe contact mogelijkheden met het bedrijf en houd het bedrijf jou al dan niet via Memblr op de hoogte van acties.

Memblr is onderdeel van- en opererend onder de handelsnaam EasyGoDesign en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 54323770.


Welke informatie verzameld Memblr

Memblr slaat alle informatie die via Memblr ter beschikking gesteld wordt op en verwerkt deze. Zo beslaat deze informatie onder andere uit jouw persoonlijke account, je actieve lidmaatschappen en de resterende credits die daarbij horen, je locatiegegevens en automatisch gegenereerde informatie.


Wat doet Memblr met cookies?

Door het gebruiken van deze website en de Memblr diensten kunnen cookies op jouw toestel cq. randapparatuur geplaatst worden. Cookies zijn kleine stukjes tekst (kruimels) die door ons geplaatst wordt met de bedoeling dat deze bij een volgend bezoek weer uitgelezen kunnen worden. Deze cookies zijn niet alleen van groot belang voor het goed laten draaien van onze website en diensten (bijvoorbeeld voor het inloggen), want er zijn ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet die echter ook uiterst belangrijk zijn (zoals Google Analytics). 

Je kunt deze cookies tevens ook uitzetten via jouw browser, zie hiervoor de uitleg van de Consumentenbond. Houd er daarbij wel rekening mee dat onze website en aanvullende platformen mogelijk niet meer naar verwachting zullen functioneren, omdat deze simpelweg een koekiemonster zijn en dus niet zonder cookies kunnen. 


Waarvoor gebruikt Memblr deze informatie?

Memblr zal deze informatie gebruiken voor:

  • Goed te kunnen functioneren als leden en lidmaatschap platform.
  • Analytische doeleinden met oog op het verbeteren van de Memblr dienst.
  • Informatie toe te sturen omtrent de diensten van Memblr.
  • Reactie te kunnen geven op berichten, vragen en feedback.

Memblr zal zonder jouw expliciete toestemming persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor directe marketing doeleinden. Daarnaast kan Memblr jouw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover je jezelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daarvoor toestemming geeft en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid. Ten slotte kan Memblr jouw gegevens aan derden verstrekken indien wij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht zijn, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen rechten.


Toestemming persoonsgegevens delen

Jij geeft bedrijven waarmee je interacteert toestemming dat zij jouw gegevens mogen inzien om data te kunnen verwerken via ons platform, dit gebeurt bijvoorbeeld bij het ontvangen van een lidmaatschap of claimen van credits. Desbetreffende bedrijven hebben inzicht in deze informatie namelijk ook daadwerkelijk nodig om te kunnen achterhalen voor wie de lidmaatschap via ons platform moeten worden aangepast of verwerkt.

Bedrijven met toestemming hebben toegang tot;

  • De door jou opgegeven naam
  • De door jou opgegeven e-mailadres
  • Alle lidmaatschappen die jij bij desbetreffende bedrijf opgebouwd hebt.

Inzage en verwijdering

Je kunt jouw eigen gegevens ten alle tijden inzien en indien nodig wijzigen nadat je bent ingelogd.

Indien je jouw account wenst te verwijderen, kun je een e-mail sturen naar hello@memblr.app.


Afronding

Memblr behoud zich het recht dit privacybeleid op ieder moment te kunnen aanpassen, in lijn met bestaande wetten omtrent privacy en persoonlijke gegevens.

Voor vragen omtrent deze privacybeleid kun je een email sturen naar hello@memblr.app.